Pronađeno je 4 rezultata
Kip svetog Sebastijana
Kip svetog Sebastijana
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Mioni, Domenico da Tolmezzo, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa
Kip svetog Roka
Kip svetog Roka
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Mioni, Domenico da Tolmezzo, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa
Kip svetog Roka ptije restauracije
Kip svetog Roka ptije restauracije
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Mioni, Domenico da Tolmezzo, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa
Kip svetog Sebastijana prije restauracije
Kip svetog Sebastijana prije restauracije
Plomin, Crkva svetog Jurja Starog
Autor: Mioni, Domenico da Tolmezzo, radionica ili sljedbenik, 16. st.
renesansa