Pronađeno je 10 rezultata
Kip Bogorodice s djetetom
Kip Bogorodice s djetetom
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Terilli, Francesco (?), 16. st.
renesansa
Oltar s kipom Bogorodice s djetetom
Oltar s kipom Bogorodice s djetetom
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Terilli, Francesco (?), Bogorodica s djetetom; Callalo, Paolo, anđeli, 18. st.
barok
Kip anđela na oltaru (1)
Kip anđela na oltaru (1)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip anđela na oltaru (2)
Kip anđela na oltaru (2)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip putta na oltaru Srca Isusova
Kip putta na oltaru Srca Isusova
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip anđela na oltaru Srca Isusova (1)
Kip anđela na oltaru Srca Isusova (1)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Bonazza, Giovanni, 18. st.
barok
Kip anđela na oltaru Srca Isusova (2)
Kip anđela na oltaru Srca Isusova (2)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Bonazza, Giovanni, 18. st.
barok
Reljef Bogorodice s djetetom
Reljef Bogorodice s djetetom
Brtonigla, Crkva svete Marije na groblju
15. st.
renesansa
Reljef Bogorodice s djetetom, prije i u toku restauracije
Reljef Bogorodice s djetetom, prije i u toku restauracije
Brtonigla, Crkva svete Marije na groblju
15. st.
renesansa
Crkva svete Marije na groblju s reljefom Bogorodice na glavnom oltaru
Crkva svete Marije na groblju s reljefom Bogorodice na glavnom oltaru
Brtonigla, Crkva svete Marije na groblju
18. st.