Pronađeno je 12 rezultata
Kip anđela na oltaru (1)
Kip anđela na oltaru (1)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip anđela na oltaru (2)
Kip anđela na oltaru (2)
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip putta na oltaru Srca Isusova
Kip putta na oltaru Srca Isusova
Brtonigla, Župna crkva svetog Zenona
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Oltar s kipovima Krista, proroka Mojsija i Ilije
Oltar s kipovima Krista, proroka Mojsija i Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kipovi Krista, proroka Mojsija i Ilije
Kipovi Krista, proroka Mojsija i Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip Krista
Kip Krista
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip proroka Mojsija
Kip proroka Mojsija
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip proroka Ilije
Kip proroka Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip svtetog Antuna Padovanskog
Kip svtetog Antuna Padovanskog
Pazinski Novaki, Župna crkva svetog Urliha
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip svtetog Franje Asiškog
Kip svtetog Franje Asiškog
Pazinski Novaki, Župna crkva svetog Urliha
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip svetog Franje
Kip svetog Franje
Vodnjan, Župna crkva svetog Blaža
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kip svetog Bonaventure
Kip svetog Bonaventure
Vodnjan, Župna crkva svetog Blaža
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok