Pronađeno je 28 rezultata
Kipovi  Bogorodice s djetetom, svetog Augustina i svete Monike
Kipovi Bogorodice s djetetom, svetog Augustina i svete Monike
Labin, Crkva Uznesaenja Marijina, nekoć Blažene Djevice Marije od Utjehe - Pojasa
Autor: Cabianca, Francesco (?), 18. st.
barok
Kip  Bogorodice s djetetom
Kip Bogorodice s djetetom
Labin, Crkva Uznesaenja Marijina, nekoć Blažene Djevice Marije od Utjehe - Pojasa
Autor: Cabianca, Francesco (?), 17. st.
barok
Kip  svete Monike
Kip svete Monike
Labin, Crkva Uznesaenja Marijina, nekoć Blažene Djevice Marije od Utjehe - Pojasa
Autor: Cabianca, Francesco (?), 17. st.
barok
Kip  svetog Augustina
Kip svetog Augustina
Labin, Crkva Uznesaenja Marijina, nekoć Blažene Djevice Marije od Utjehe - Pojasa
Autor: Cabianca, Francesco (?), 17. st.
barok
Oltar s kipovima Krista, proroka Mojsija i Ilije
Oltar s kipovima Krista, proroka Mojsija i Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Kipovi Krista, proroka Mojsija i Ilije
Kipovi Krista, proroka Mojsija i Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Gradska vrata svetog Flora
Gradska vrata svetog Flora
Labin
16. st.
renesansa
Kip Krista
Kip Krista
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Gradska vrata svetog Flora, zabat s lavom svetog Marka, grbovima podestata Francesca Grimanija i grada Labina
Gradska vrata svetog Flora, zabat s lavom svetog Marka, grbovima podestata Francesca Grimanija i grada Labina
Labin
16. st.
renesansa
Kip proroka Mojsija
Kip proroka Mojsija
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Gradska vrata svetog Flora, grb Francesca Grimanija
Gradska vrata svetog Flora, grb Francesca Grimanija
Labin
16. st.
renesansa
Kip proroka Ilije
Kip proroka Ilije
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Callalo, Paolo, 18. st.
barok
Gradska vrata svetog Flora, reljef lava svetog Marka
Gradska vrata svetog Flora, reljef lava svetog Marka
Labin
16. st.
renesansa
Glavni oltar
Glavni oltar
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
Autor: Maccaruzzi, Valentino (?), 18. st.
barok
Reljef lava svetog Marka
Reljef lava svetog Marka
Labin, Župna crkva Blažene Djevice Marije
16. st.
renesansa
Ploča s natpisom i poprsjem Antonija Bollanija
Ploča s natpisom i poprsjem Antonija Bollanija
Labin, Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije
17. st.
barok