Glavni oltar Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Glavni oltar Ivo Puniš, 2017

Glavni oltar

Autor: Maccaruzzi, Valentino (?)
Lokalitet: Labin
Uži lokalitet: Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije; potječe iz Capella del Volto Santo uz crkvu Santa Maria dei Servi u Veneciji
Likovna tipologija: Altaristika
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen (visina 1080 cm, širina 592 cm)
Stoljeće/godina: 1766. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 361-363.