Gradska loža Renco Kosinožić http://photorenco.com/

Gradska loža

Lokalitet: Kršan
Likovna tipologija: Arhitektura
Stoljeće/godina: 16. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa
Autor skede: Ivan Matejčić