Pronađeno je 33 rezultata
Kip svetog Antuna Opata
Kip svetog Antuna Opata
Savičenta, Crkva svetog Antuna Opata
15. st.
gotika
Crkva svetog Vincenta
Crkva svetog Vincenta
Savičenta, Crkva svetog Vincenta
14. st.
Crkva svete Katarine
Crkva svete Katarine
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Crkva svete Katarine, lopica
Crkva svete Katarine, lopica
Savičenta, Crkva svete Katarine
18. st.
barok
Crkva svete Katarine, natpis s godinom izgradnje lopice
Crkva svete Katarine, natpis s godinom izgradnje lopice
Savičenta, Crkva svete Katarine
18. st.
barok
Crkva svete Katarine, preslica za zvona
Crkva svete Katarine, preslica za zvona
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Zidne slike prije restauracije (1)
Zidne slike prije restauracije (1)
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Zidne slike prije restauracije (2)
Zidne slike prije restauracije (2)
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Zidne slike prije restauracije (3)
Zidne slike prije restauracije (3)
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Zidne slike prije restauracije (4)
Zidne slike prije restauracije (4)
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Kamena škropionica
Kamena škropionica
Savičenta, Crkva svete Katarine
15. st.
gotika
Župna crkva na glavnom trgu
Župna crkva na glavnom trgu
Savičenta, Župna crkva Uznesenja Marijina
16. st.
renesansa
Župna crkva na glavnom trgu, pročelje
Župna crkva na glavnom trgu, pročelje
Savičenta, Župna crkva Uznesenja Marijina
16. st.
renesansa
Župna crkva na glavnom trgu, grb Morosini na pročelju
Župna crkva na glavnom trgu, grb Morosini na pročelju
Savičenta, Župna crkva Uznesenja Marijina
16. st.
renesansa
Župna crkva na glavnom trgu, začelje
Župna crkva na glavnom trgu, začelje
Savičenta, Župna crkva Uznesenja Marijina
16. st.
renesansa
Glavni trg
Glavni trg
Savičenta
16. st.
renesansa