Pronađeno je 2 rezultata
Crtež trga u Savičenti
Crtež trga u Savičenti
Savičenta, Državni arhiv u Rijeci
Autor: Nobile, Pietro, 19. st.
historicizam
Crtež kaštela Morosini - Grimani u Savičenti
Crtež kaštela Morosini - Grimani u Savičenti
Savičenta, Državni arhiv u Rijeci
Autor: Nobile, Pietro, 19. st.
historicizam