Pronađeno je 21 rezultata
Zračni snimak Dvigrada iz 2004. godine
Zračni snimak Dvigrada iz 2004. godine
Dvigrad
Ostaci crkve svete Sofije
Ostaci crkve svete Sofije
Dvigrad
13. st.
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Dvigrad
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Crtež nosača jarbola za zastavu objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Crtež nosača jarbola za zastavu objavljen u knjizi G. Caprina, L'Istria Nobilissima...
Dvigrad, nepoznato
Autor: De Franceschi, Giulio, 20. st.
Zidna slika iz apside predromaničke crkve svete Sofije
Zidna slika iz apside predromaničke crkve svete Sofije
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Zidna slika iz apside predromaničke faze crkve svete Sofije
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Zabat oltarne ograde
Zabat oltarne ograde
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Pilastar - stupić s reljefima na dvije stranice
Pilastar - stupić s reljefima na dvije stranice
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Dio stupa s kapitelom
Dio stupa s kapitelom
Dvigrad, Crkva svete Sofije
8. st.
predromanika
Ploča s reljefom sirene
Ploča s reljefom sirene
Dvigrad, Crkva svete Sofije
12. st.
romanika
Ulomci ploče s reljefom
Ulomci ploče s reljefom
Dvigrad, Crkva svete Sofije
12. st.
romanika