Pronađeno je 7 rezultata
Zračni snimak  Kostanjice  iz 2006. godine
Zračni snimak Kostanjice iz 2006. godine
Kostanjica
Glavni oltar
Glavni oltar
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok
Glavni oltar, kip svetog Pavla
Glavni oltar, kip svetog Pavla
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok
Glavni oltar, kip svetog Petra
Glavni oltar, kip svetog Petra
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok
Glavni oltar, antependij
Glavni oltar, antependij
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok
Glavni oltar, maske na antependiju
Glavni oltar, maske na antependiju
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok
Glavni oltar, tbernakul (svetohranište)
Glavni oltar, tbernakul (svetohranište)
Kostanjica, Župna crkva svetih Petra i Pavla
Autor: Chierigini, Marco (?) i Petruzzi, Sebastiano (?), 18. st.
barok