Pronađeno je 4 rezultata
Ulomak vijenca (1)
Ulomak vijenca (1)
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika
Ulomak vijenca (2)
Ulomak vijenca (2)
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika
Kapitel pilastra - stupa oltarne ograde
Kapitel pilastra - stupa oltarne ograde
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika
Pilastar oltarne ograde
Pilastar oltarne ograde
Savolago, Ostaci crkve svetog Zenona - Zena
8. st.
predromanika