Pronađeno je 2 rezultata
Kip Bogorodice
Kip Bogorodice
Lanišće, Župna crkva svetih Kancija, Kancijana i Kancijanile
Autor: Petruzzi, Sebastiano, 18. st.
barok
Kip svetog Ivana
Kip svetog Ivana
Lanišće, Župna crkva svetih Kancija, Kancijana i Kancijanile
Autor: Petruzzi, Sebastiano, 17. st.
barok