Pronađeno je 8 rezultata
Putti nosači
Putti nosači
Vodnjan, Župna crkva svetog Blaža
18. st.
barok
Procesijski znak bratovštine svetog Petra
Procesijski znak bratovštine svetog Petra
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
18. st.
barok
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Andrije
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Andrije
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
18. st.
barok
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Petra
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Petra
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
18. st.
barok
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Pavla
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj s likom svetog Pavla
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
18. st.
barok
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj putta
Procesijski znak bratovštine svetog Petra, detalj putta
Rovinj, Župna crkva svetih Jurja i Eufemije
18. st.
barok
Vaze s puttima, lijeva vaza
Vaze s puttima, lijeva vaza
Vodnjan, Župna crkva svetog Blaža
18. st.
barok
Vaze s puttima, desna vaza
Vaze s puttima, desna vaza
Vodnjan, Župna crkva svetog Blaža
18. st.
barok