Pronađeno je 14 rezultata
Reljef Bogorodice s djetetom
Reljef Bogorodice s djetetom
Šijana, Crkva Gospe od Milosti
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih
Pulski poliptih
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, pogled sa strane i detalji
Pulski poliptih, pogled sa strane i detalji
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano,
renesansa
Pulski poliptih, sveci na desnoj strani donje zone
Pulski poliptih, sveci na desnoj strani donje zone
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, sveci na lijevoj strani donje zone
Pulski poliptih, sveci na lijevoj strani donje zone
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, sveci na lijevoj strani gornje zone
Pulski poliptih, sveci na lijevoj strani gornje zone
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, sredina gornje zone
Pulski poliptih, sredina gornje zone
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, desna strana gornje zone
Pulski poliptih, desna strana gornje zone
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, donja zona
Pulski poliptih, donja zona
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano,
renesansa
Pulski poliptih, donja zona
Pulski poliptih, donja zona
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano,
renesansa
Pulski poliptih, sveci na gornjoj zoni, pogled sa strane
Pulski poliptih, sveci na gornjoj zoni, pogled sa strane
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, reljef svetog Bernardina
Pulski poliptih, reljef svetog Bernardina
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, reljef Imago pietatis
Pulski poliptih, reljef Imago pietatis
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, sredina gornje zone, pogled sa strane
Pulski poliptih, sredina gornje zone, pogled sa strane
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa