Pronađeno je 1 rezultata
Reljef orantice na pilastru oltrne ograde
Reljef orantice na pilastru oltrne ograde
Banjole kod Peroja, Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama
Autor: Silvestar, 11. st.
predromanika - romanika