Reljef orantice na pilastru oltrne ograde Ivo Puniš 2012., ipunis@gmail.com

Reljef orantice na pilastru oltrne ograde

Autor: Silvestar (Majstor Silvestar)
Lokalitet: Banjole kod Peroja
Uži lokalitet: Ostaci crkve i samostana svetog Mihovila u Banjolama; nađeno u ostacima crkve svetog Mihovila, pohranjeno u Arheološkom muzeju Istre u Puli
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj, oltarna ograda, pilastar, reljef
Materijal/Tehnika: Kamen; vapnenac (visina 46 cm, širina 28 cm, debljina 16 cm)
Ikonografija: Orantica
Stoljeće/godina: 11. - 12.
Kulturno povijesno razdoblje: Predromanika - romanika
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

S. MUSTAČ, Ambo from the Church of St Michael at Banjole near Peroj (Istria), Hortus artium medievalium, 15/2, Zagreb-Motovun, 2009; Ista, u: I. MATEJČIĆ, S. MUSTAČ, Umjetnička baština istarske crkve 1, Kiparstvo od 5. do 13. stoljeća, Poreč 2014, 250-252...