Pronađeno je 4 rezultata
Kip Arkanđela Navještenja
Kip Arkanđela Navještenja
Pula, Arheološki muzej Istre
Autor: Buora, Giovanni, 15. st.
renesansa
Kip Arkanđela Navještenja, detalji
Kip Arkanđela Navještenja, detalji
Pula, Arheološki muzej Istre
Autor: Buora, Giovanni, 15. st.
renesansa
Kip Bogorodice Navještenja
Kip Bogorodice Navještenja
Pula, Arheološki muzej Istre
Autor: Buora, Giovanni, 15. st.
renesansa
Kip Bogorodice Navještenja, detalji
Kip Bogorodice Navještenja, detalji
Pula, Arheološki muzej Istre
Autor: Buora, Giovanni, 15. st.
renesansa