Pronađeno je 9 rezultata
Tlocrt crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Tlocrt crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Valbandon, Vela Boška
Autor: Juroš - Monfadin, Fina, 20. st.
suvremeno
Crzež rekonstrukcije oltarne ograde crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Crzež rekonstrukcije oltarne ograde crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Valbandon, Vela Boška
Autor: Juroš - Monfadin, Fina,
Plutej oltarne ograde
Plutej oltarne ograde
Valbandon, Vela Boška
8. st.
predromanika
Plutej oltarne ograde
Plutej oltarne ograde
Valbandon, Vela Boška
8. st.
predromanika
Pilastar oltarne ograde s reljefima na dvije strane
Pilastar oltarne ograde s reljefima na dvije strane
Valbandon, Vela Boška
predromanika
Pilastar oltarne ograde
Pilastar oltarne ograde
Valbandon, Vela Boška
8. st.
predromanika
Ulomak vijenca s reljefom
Ulomak vijenca s reljefom
Valbandon, Vela Boška
8. st.
predromanika
Ulomak vijenca s reljefom
Ulomak vijenca s reljefom
Valbandon, Vela Boška
8. st.
Ulomak luka s reljefom
Ulomak luka s reljefom
Valbandon, Vela Boška
8. st.
predromanika