Pronađeno je 2 rezultata
Tlocrt crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Tlocrt crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Valbandon, Vela Boška
Autor: Juroš - Monfadin, Fina, 20. st.
suvremeno
Crzež rekonstrukcije oltarne ograde crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Crzež rekonstrukcije oltarne ograde crkve nepoznatog titulara iskopane na lokalitetu Vela Boška u Valbandonu
Valbandon, Vela Boška
Autor: Juroš - Monfadin, Fina,