Pronađeno je 8 rezultata
Crtež crkve svetog Franje u Puli
Crtež crkve svetog Franje u Puli
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Crtež pristaništa u Puli
Crtež pristaništa u Puli
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Pogled na Pulu i more
Pogled na Pulu i more
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Sreažnja strana Augustovog hrama
Sreažnja strana Augustovog hrama
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Crtež Augustovog hrama
Crtež Augustovog hrama
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Pogled na amfiteatar i grad Pulu u Istri
Pogled na amfiteatar i grad Pulu u Istri
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Pogled na Pulu i more s amfiteatrom u prvom planu
Pogled na Pulu i more s amfiteatrom u prvom planu
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam
Antički luk Sergijevaca, Porta Aurea
Antički luk Sergijevaca, Porta Aurea
Pula
Autor: Schinkel, Karl Friedrich, 19. st.
historicizam