Pronađeno je 5 rezultata
Glavni oltar s balustradom
Glavni oltar s balustradom
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Picco, Carlo iz Palmanove, 18. st.
barok
Tabernakul na glavnom oltaru
Tabernakul na glavnom oltaru
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Picco, Carlo iz Palmanove, 18. st.
barok
Antependij glavnog oltara
Antependij glavnog oltara
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Picco, Carlo iz Palmanove, 18. st.
barok
Grb novigradskog biskupa Marina Bozzatinija
Grb novigradskog biskupa Marina Bozzatinija
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Picco, Carlo iz Palmanove, 18. st.
barok
Detalji balustrade glavnog oltara
Detalji balustrade glavnog oltara
Novigrad, Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Autor: Picco, Carlo iz Palmanove, 18. st.
barok