Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš, 2017
Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš, 2017.
Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš, 2017.
Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš, 2017
Tabernakul na glavnom oltaru Ivo Puniš, 2017.

Tabernakul na glavnom oltaru

Autor: Picco, Carlo iz Palmanove
Lokalitet: Novigrad
Uži lokalitet: Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Likovna tipologija: Altaristika; kiparstvo
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen
Ikonografija: Anđeli
Stoljeće/godina: 1749. - 1754. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 349-352.