Glavni oltar s balustradom Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Glavni oltar s balustradom Ivo Puniš, 2017
Glavni oltar s balustradom Ivo Puniš, 2017.

Glavni oltar s balustradom

Autor: Picco, Carlo iz Palmanove
Lokalitet: Novigrad
Uži lokalitet: Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Likovna tipologija: Altaristika
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen
Stoljeće/godina: 1749. - 1754. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 349-352.