Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš, 2017
Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš, 2017.
Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš, 2017.
Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš, 2017
Detalji balustrade glavnog oltara Ivo Puniš, 2017.

Detalji balustrade glavnog oltara

Autor: Picco, Carlo iz Palmanove
Lokalitet: Novigrad
Uži lokalitet: Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Likovna tipologija: Kiparstvo; crkveni namještaj
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen
Ikonografija: Putti; grb, kadionica, kalež, klasje, križ
Stoljeće/godina: 1749. - 1754. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 349-352.