Pronađeno je 11 rezultata
Prozorska tranzena
Prozorska tranzena
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Ulomak prozorske tranzene
Ulomak prozorske tranzene
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Ulomak prozorske tranzene (2)
Ulomak prozorske tranzene (2)
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Ulomci grede s natpisom
Ulomci grede s natpisom
Guran, "Na križu"
8. st.
predromanika
kapitel oltarne ograde
kapitel oltarne ograde
Guran, "Na križu"
8. st.
predromanika
Ulomak crkvenog namještaja (1)
Ulomak crkvenog namještaja (1)
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Ulomak crkvenog namještaja (2)
Ulomak crkvenog namještaja (2)
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Ulomak crkvenog namještaja (3)
Ulomak crkvenog namještaja (3)
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Kapitel
Kapitel
Guran, Ostaci crkve svete Cecilije
8. st.
predromanika
Prsobran ambona
Prsobran ambona
Guran, Ostaci trobrodne crkve
8. st.
predromanika
Prsobran ambona (2)
Prsobran ambona (2)
Guran, Ostaci trobrodne crkve
8. st.
predromanika