Pronađeno je 4 rezultata
Prikaz Augustova hrama
Prikaz Augustova hrama
Pula, Augustov hram
Autor: Piranesi, Giovanni Battista, 17. st.
barok
Prikaz stražnje strane forumskih hramova
Prikaz stražnje strane forumskih hramova
Pula, Augustov hram
Autor: Piranesi, Giovanni Battista, 17. st.
barok
Prikaz amfiteatra
Prikaz amfiteatra
Pula, Amfiteatar
Autor: Piranesi, Giovanni Battista, 18. st.
barok
Prikaz slavoluka Sergijevaca
Prikaz slavoluka Sergijevaca
Pula, Slavoluk Sergijevaca
Autor: Piranesi, Giovanni Battista,