Pronađeno je 4 rezultata
Bista svetog Josipa
Bista svetog Josipa
Seget, dvorac - stancija
Autor: Toretti, Giuseppe, 18. st.
barok
Bista svetog Josipa, detalj
Bista svetog Josipa, detalj
Seget, dvorac - stancija
Autor: Toretti, Giuseppe, 18. st.
barok
Bista Djevice Marije
Bista Djevice Marije
Seget, dvorac - stancija
Autor: Toretti, Giuseppe, 18. st.
barok
Bista Djevice Marije, detalj
Bista Djevice Marije, detalj
Seget, dvorac - stancija
Autor: Toretti, Giuseppe, 18. st.
barok