JAVNA NABAVA

Plan nabave_2024. (421,5 KB)
Plan nabave _2023. (207,9 KB)
Plan nabave_2022. (120,1 KB)
Plan nabave 2021. (194,5 KB)
Plan nabave 2021. (312,2 KB)
Plan nabave 2020. (12,1 KB)
Plan nabave_2020. (222,4 KB)
Plan nabave 2019. (12,1 KB)
Plan nabave_2019 (40,5 KB)
Plan nabave_2019 (283,2 KB)
Plan nabave_2018 (389,7 KB)
2018_Plan nabave PPMI (223,7 KB)
Plan nabave 2017 (207,9 KB)

FINANCIJSKI PLANOVI


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2015_Bilješke (120,6 KB)

iTransparentnost

→ iTransparentnost - isplate


PROGRAMI RADA I IZVJEŠĆA O RADU


Normativni akti

STATUT_PPMI_2019 (547,5 KB)
PRAVILNIK O RADU_PPMI (857,8 KB)

 

Korisne poveznice

Zakon o muzejima
https://www.zakon.hr/z/302/Zakon-o-muzejima

Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_10_104_2089.html

Zakon o proračunu
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_144_2457.html

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
https://narodne-novine.nn.hr/search.aspx?upit=Pravilnik+o+prora%C4%8Dunskom+ra%C4%8Dunovodstvu+i+ra%C4%8Dunskom+planu&naslovi=da&sortiraj=1&kategorija=1&rpp=10&qtype=3&pretraga=da

Zakon o fiskalnoj odgovornosti
https://www.zakon.hr/z/425/Zakon-o-fiskalnoj-odgovornosti