Izjava o pristupačnosti

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’ Istria nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’ Istria koje se nalazi na adresi https://www.ppmi.hr/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.ppmi.hr/ djelomično je djelom usklađeno sa Zakonom, nekoliko neusklađenosti navedeno je u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaji navedeni u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.
 • Svi video zapisi nemaju tekstualne titlove jer bi njihova proizvodnja rezultirala nesrazmjernim troškovima.
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
 • Postoji dio poveznica koji nemaju odgovarajući opis, jer je količina arhivskih sadržaja velika, no radi se na njihovom dodavanju.

Prilagođeni sadržaj

 • Trenutna prosječna Lighthouse Accessibility ocjena (https://web.dev/performance-scoring/) web stranica je 92%.

 • Moguće je uključiti prikaz s visokim kontrastom.
 • Izgled teksta i veličinu slova je moguće prilagoditi.
 • Podržano je kretanje sadržajem putem tipkovnice.
 • Sadržaj je prilagođen za čitače koje koriste slabovidne osobe.
 • Tekst je poravnat u lijevo i koristi se font bez serifa. 
 • Web aplikacija za objavljivanje sadržaja podržava sve potrebne funkcionalnosti da se u budućnosti objavljuju potpuno uklađeni sadržaji.

Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’ Istria radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, te će u narednim nadogradnjama nastojati postići visoku usklađenost.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene koju je napravio Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’ Istria. Izjava je zadnji put preispitana 21. rujna 2020. Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell’ Istria redovito revidirati će ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Povijesnog i pomorskog muzeja Istre korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: ppmi@ppmi.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.