Povijest ljekarništva

Izgradnjom pulskog arsenala krajem 19. st., Pula postaje glavna austrougarska ratna luka, a dolaskom vojske i stanovništva iz svih dijelova Monarhije razvija se u najveći istarski grad. Rast broja stanovništva i širenje epidemijskih bolesti nametnulo je potrebu otvaranja bolnice pa je 1861. otvorena Carsko-kraljevska Mornarička bolnica (K.u.K. Marinespital). Bolnica je unutar svoje zgrade imala i vlastitu ljekarnu (K. u. K. Marinespital Apotheke). 

Ljekarna do 1990. godine, kada je Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell'Istria pokrenuo postupak njezine zaštite, bila dio Povijesne sobe Vojne bolnice Pula. PMI je 1991. godine preuzeo predmete iz ljekarne (namještaj, stojnice, knjige i dr.) i 2005. godine, povodom 50. godišnjice od osnutka Muzeja, izložio ih na stalnom postavu. 

Plan ekspozicije

Plan ekspozicije je tematski, a preko šesto predmeta na postavu izloženo je kroz nekoliko cjelina koje obuhvaćaju uvodni, tehnološki, znanstveni, spremišni i analitički segment farmacijske djelatnosti. Postav je popraćen četverojezičnom legendom i kartom. Legenda daje osnovne podatke o ljekarništvu u Istri, dok se iz karte mogu iščitati različiti podaci. Karta je načinjena u mjerilu 1:250000. Na njoj su ucrtane promjene granica teritorija Istre tijekom 20. stoljeća i upisani podaci o broju ljekarni u većim gradovima u Istri kroz četiri godine (1878., 1902., 1941., 2005.), koje su odabrane kako bi se prikazao porast broja ljekarni uslijed razvitka gradova nakon izgradnje arsenala i dolaska austrougarske vlasti, potom nakon početka II. svjetskoga rata pa do današnjih dana. 

Vjerovanje u zaštitu od bolesti rezultiralo je izgradnjom crkava koje nose imena sv. Kuzme i Damjana, ranokršćanskih mučenika, koji su, prema legendi, svoj život posvetili brizi za bolesnike te su u kartu ucrtane i njihove lokacije. 

Originalni stilski namještaj

Osnovni i neizbježni dio postava čini originalni stilski namještaj izrađen od mahagonija, koji se sastoji od pet dijelova: ormara, kutne vitrine, vitrine u staklu i dvije vitrine s policama i ladicama, a koji pripada razdoblju historicizma druge polovice 19. stoljeća. Dispozicija je namještaja i ostalih elemenata takva da su dvije najduže vitrine smještene centralno u prostoru tako da čine uzdužnu os oko koje se kreću posjetitelji. Na samom ulazu nalazi se ormar iza koje je postavljen gips-kartonski zid na kojemu su izloženi reljefi grčkih bogova Asklepija i Higije, zaštitnika liječnika i ljekarnika, koji su svoje mjesto imali u gotovo svakoj ljekarni onoga doba. 

Postav

Uvodna cjelina predstavlja nastanak lijekova. Na prvoj dužnoj vitrini smještene su stojnice napunjene biljnim sirovinama, tehnička oprema za pripremu ljekovitih oblika (galensku farmaciju) – mužari, lončići za žarenje, tjesnac za tablete, mikroskop, vaga te gotovi komercijalni lijekovi iz farmaceutske industrije, ambalaža i pomoćni pribor za liječenje (zavoji, šprice, igle, stetoskop i dr.), koji su se upotrebljavali na području Istre i Hrvatske. 

Na drugoj dužnoj vitrini postavljene su raznovrsne stojnice, kutije i posude koje nose natpise ljekarničkih sirovina – krutih supstancija i tekućina – ulja, tinktura, alkohola i kiselina, poredane prema farmaceutskim pravilima. Kutna vitrina smještena okomito na dužne vitrine predstavlja venenu – zatvoreni dio ljekarne. U ovakvim zaključanim vitrinama čuvali su se jako djelotvorni i otrovni lijekovi čija se ambalaža od ostalih razlikovala po tome što je nosila oznaku križa ili kosturske glave. 

Znanstveni dio postava ljekarne predstavlja priručna ljekarnička knjižnica na čijim se policama nalaze medicinski i farmaceutski naslovi te stručni pravilnici i zakoni, dok spremišni segment čini vitrina sa satom u funkciji ljekarničke ostave u kojoj se nalaze posude i stojnice većih zapremina te analitičke vage za provedbu preciznih mjerenja. 

Završni dio postava čine dva simulirana recepturna stola na kojima je smješten niz predmeta potrebnih za izradu lijeka i koji predstavljaju sintezu teorijskoga i praktičnog rada ljekarnika. Zaštitom i prezentacijom ove muzejske građe Povijesni je i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell’ Istria stvorio ugođaj ljekarne s početka 20. stoljeća i prenio muzejskim posjetiteljima osnovnu definiciju farmacije – znanje o poznavanju, priređivanju, ispitivanju i čuvanju lijekova te doprinio kulturno-povijesnoj, edukativnoj i turističkoj ponudi grada Pule i Istre.

Ljekarna