Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell' Istria

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell' Istria specijalizirani je muzej regionalnoga djelokruga; javna kulturno – znanstvena ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost prema Zakonu o muzejima i djeluje na području Istarske županije. PPMI smješten je u mletačkoj utvrdi – Kaštelu iz XVII. st., koju su vlasti Mletačke Republike izgradile za obranu svojih posjeda u južnoj Istri.  

Djelatnost i fundus

Djelatnost PPMI obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje kulturno-povijesne baštine Istre od srednjeg vijeka do današnjih dana, njezinu  stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, preventivnu i trajnu zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Fundus muzeja broji preko 100000 predmeta kulturno-povijesnoga, političkoga, vojnog i etnografskoga karaktera, raspoređenih u 18 zbirki. 

Muzej od 2011. godine upravlja podzemnim tunelima Zerostrasse, a nakon restauracije austrijske vodospreme 2015. godine i Posjetiteljskim centrom Herman Potočnik Noordung.

U sklopu muzeja od 2016. godine djeluje Kuća fresaka u Draguću – Casa degli affreschi a Draguccio.

Edukacija

U PPMI od kraja 2009. godine djeluje i Edukativno-pedagoški odjel zadužen za prezentaciju i približavanje Muzeja različitim grupama korisnika, edukaciju djece i mladeži od predškolske dobi do studentske populacije, koji njeguje suradnju s vrtićima, školama, fakultetima i raznovrsnim udrugama. Uključuje se i u sve edukativno-pedagoške akcije koje se organiziraju pod okriljem Pedagoške sekcije Hrvatskog muzejskog društva.  

Knjižnica

U sklopu muzeja djeluje i knjižnica zatvorenoga tipa namijenjena stručnom muzejskom osoblju. Iznimno se stručna literatura posuđuje studentima za potrebe pisanja seminarskih radova i diplomskih radnji te stručnjacima i znanstvenicima različitog profila. Tijekom ljetnih mjeseci, u otvorenom prostoru – atriju Muzeja, održavaju se brojne javne kulturno-zabavne manifestacije, filmske projekcije, kazališne predstave i koncerti. 

Osnovne informacije

Vrsta muzeja: povijesni, regionalni
Djelokrug: županijski
Godina osnutka: 1955.
Osnivač: Istarska županija
Ravnatelj: Gracijano Kešac, dipl. povjesničar