Pronađeno je 24 rezultata
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Obrezanja Kristova
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Obrezanja Kristova
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Poklonstva pastira
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Poklonstva pastira
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Uskrsnuća
Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Uskrsnuća
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl
Oltarni retabl
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef u luneti s prikazom Boga Oca s anđelima
Oltarni retabl, reljef u luneti s prikazom Boga Oca s anđelima
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, kip svetog Ivana Krstitelja
Oltarni retabl, kip svetog Ivana Krstitelja
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, kip svetog Jakova
Oltarni retabl, kip svetog Jakova
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, kip Bogorodice s djetetom
Oltarni retabl, kip Bogorodice s djetetom
Motovun, Crkva sv. Marije od vrata
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Retabl glavnog oltara
Retabl glavnog oltara
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Atika retabla glavnog oltara
Atika retabla glavnog oltara
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine, reljefi  svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira, svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine, reljefi svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira, svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira i svetog Marka
Reljefi svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira i svetog Marka
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Reljefi svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  predele prije restauracije
Reljefi predele prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa