Izdavač: Povijesni i pomorski muzej Istre-Museo storico e navale dell'Istria
Za izdavača: Gracijano Kešac
Glavna urednica: Sunčica Mustač
Urednik: Ivan Matejčić
Stranicu izradili: FWD d.o.o., Pula