Pronađeno je 2001 rezultata
Kolonada, 8. stup južne arkature, kapitel
Kolonada, 8. stup južne arkature, kapitel
Pula, Pulska katedrala
15. st.
gotika
Kip svetog Sebastijana na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Sebastijana na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
16. st.
renesansa
Ploča s reljefom para ptica
Ploča s reljefom para ptica
Mrgani, Ugrađeno na ogradu cisterne
13. st.
romanika
Slika detalja glavnog oltara u Eufrazijevoj bazilici objavljeni u knjizi Errard-Gayet...
Slika detalja glavnog oltara u Eufrazijevoj bazilici objavljeni u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Zidne slike na južnom zidu
Zidne slike na južnom zidu
Barban, Crkva svetog Jakova
15. st.
gotika
Niz "školjki" ili "šatora"  u glavnoj apsidi 2)
Niz "školjki" ili "šatora" u glavnoj apsidi 2)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Kolonada, 7. stup južne arkature, kapitel
Kolonada, 7. stup južne arkature, kapitel
Pula, Pulska katedrala
15. st.
gotika
Kip svetog Ivana Krstitelja na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Ivana Krstitelja na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
16. st.
renesansa
Gradska loža
Gradska loža
Kršan
16. st.
renesansa
Slika katedre u Eufrazijevoj bazilici objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Slika katedre u Eufrazijevoj bazilici objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.
Zidne slike na južnom zidu
Zidne slike na južnom zidu
Barban, Crkva svetog Jakova
15. st.
gotika
Detalji prikaza neba u glavnoj apsidi (2)
Detalji prikaza neba u glavnoj apsidi (2)
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Kolonada, 6. stup južne arkature, kapitel
Kolonada, 6. stup južne arkature, kapitel
Pula, Pulska katedrala
15. st.
gotika
Kip svetog Grgura Pape na  retablu oltara Gospe od Ružarija
Kip svetog Grgura Pape na retablu oltara Gospe od Ružarija
Plomin, Župna crkva svetog Jurja
17. st.
renesansa
Posrt, ostaci kaštela 2007. godine
Posrt, ostaci kaštela 2007. godine
Posrt
Detalji vrata  Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Detalji vrata Eufrazijeve bazilike objavljena u knjizi Errard-Gayet...
Poreč, Katedrala - Eufrazijana
Autor: Errard, Charles, 19. st.