Retabl glavnog oltara Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 2014.,
Dodatne fotografije
Retabl glavnog oltara Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2014.

Retabl glavnog oltara

Autor: Campsa, Paolo i radionica (Polo, Cahampsa)
Lokalitet: Mutvoran
Uži lokalitet: Župna crkva svete Marije Magdalene
Likovna tipologija: Kiparstvo; oltar, poliptih, retabl
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja; polikromija, pozlata, rezbarenje (visina 440 cm)
Konzervatorsko restauratorski zahvat: Restauracija započeta 2015. u Hrvatskom restauratorskom zavodu
Stoljeće/godina: 1533. god.
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

 I. MATEJČIĆ,  Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: La scultura lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche  1450-1550. Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997 – Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine 1999,  247-250, 252-255: Isti, Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima – kratka rekapitulacija i prinosi katalogu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, Split 2003-2004, 199-202; Isti, La scultura lignea rinascimentale veneziana in Istria e in Dalmazia, Histria terra, Suplemento agli Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 6, Trieste 2004,35-37, 39, 49-50; M. PELC,.Renesansa, Zagreb, 2007, 385-387; A. MARKHAM SCHULZ, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 23, 57-58, 63; I.  MATEJČIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 190-195.. 


Autor:
Campsa, Paolo i radionica (Polo, Cahampsa)
Lokalitet:
Mutvoran
Uži lokalitet:
Župna crkva svete Marije Magdalene
Likovna tipologija:
Kiparstvo; oltar, poliptih, retabl
Materijal/Tehnika:
Drvo, pozlata, boja; polikromija, pozlata, rezbarenje (visina 440 cm)
Konzervatorsko restauratorski zahvat:
Restauracija započeta 2015. u Hrvatskom restauratorskom zavodu
Stoljeće/godina:
1533. god.
Kulturno povijesno razdoblje:
Renesansa
Autor skede:
Ivan Matejčić
Literatura:

 I. MATEJČIĆ,  Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: La scultura lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche  1450-1550. Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997 – Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine 1999,  247-250, 252-255: Isti, Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima – kratka rekapitulacija i prinosi katalogu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, Split 2003-2004, 199-202; Isti, La scultura lignea rinascimentale veneziana in Istria e in Dalmazia, Histria terra, Suplemento agli Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 6, Trieste 2004,35-37, 39, 49-50; M. PELC,.Renesansa, Zagreb, 2007, 385-387; A. MARKHAM SCHULZ, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 23, 57-58, 63; I.  MATEJČIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 190-195..