Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Poklonstva pastira Ivo Puniš 2016, ipunis@gmail.com

Oltarni retabl, reljef na predeli s prikazom Poklonstva pastira

Autor: Campsa, Paolo i radionica (Polo, Cahampsa)
Lokalitet: Motovun
Uži lokalitet: Crkva sv. Marije od vrata; privremeno u Poreču, Zbirka crkvene umjetnosti u Biskupiji Eufrazijane
Likovna tipologija: Kiparstvo
Konzervatorsko restauratorski zahvat: Restauracija: 2001, "Menegazzi - Bergamaschi", Venezia
Ikonografija: Poklonstvo pastira; Josip, Krist, Marija, pastiri
Stoljeće/godina: 16. st.
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

I. MATEJČIĆ, Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: Lasculture lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche 1450  1550, Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997- Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine, 1999, 247-256.; Isti, Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima - kratka rekapitulacija i i prinosi katalogu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, Split, 2003-2004, 171-214; Isti, La scultura lignea rinascimentale veneziana in Istria e in Damazia, Histria terra, Suplementoagli Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria, 6, Trieste,2004, 7-54; M. PELC, Renesansa, Zagreb, 2007, 383-385; A. MARKHAM SCULZ, 2011, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 23, 27; I. MATEJČIĆ, u. P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2, Kiparstvo od 14. – do 18. stoljeća, Pula, 2017, 22-23, 29-30, 187-189.


Autor:
Campsa, Paolo i radionica (Polo, Cahampsa)
Lokalitet:
Motovun
Uži lokalitet:
Crkva sv. Marije od vrata; privremeno u Poreču, Zbirka crkvene umjetnosti u Biskupiji Eufrazijane
Likovna tipologija:
Kiparstvo
Konzervatorsko restauratorski zahvat:
Restauracija: 2001, "Menegazzi - Bergamaschi", Venezia
Ikonografija:
Poklonstvo pastira; Josip, Krist, Marija, pastiri
Stoljeće/godina:
16. st.
Kulturno povijesno razdoblje:
Renesansa
Autor skede:
Ivan Matejčić
Literatura:

I. MATEJČIĆ, Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: Lasculture lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche 1450  1550, Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997- Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine, 1999, 247-256.; Isti, Venecijanska renesansna drvena skulptura u našim krajevima - kratka rekapitulacija i i prinosi katalogu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 40, Split, 2003-2004, 171-214; Isti, La scultura lignea rinascimentale veneziana in Istria e in Damazia, Histria terra, Suplementoagli Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria, 6, Trieste,2004, 7-54; M. PELC, Renesansa, Zagreb, 2007, 383-385; A. MARKHAM SCULZ, 2011, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 23, 27; I. MATEJČIĆ, u. P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2, Kiparstvo od 14. – do 18. stoljeća, Pula, 2017, 22-23, 29-30, 187-189.