Pronađeno je 2 rezultata
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, nepoznati kipar, 16. st.
renesansa
Kipovi svetog Mihovila, nepoznatog sveca i svetog Roka
Kipovi svetog Mihovila, nepoznatog sveca i svetog Roka
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, nepoznati kipar, 16. st.
renesansa