Pronađeno je 17 rezultata
Retabl glavnog oltara
Retabl glavnog oltara
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Atika retabla glavnog oltara
Atika retabla glavnog oltara
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine, reljefi  svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira, svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Kipovi svete Marije Magdalene i Katarine, reljefi svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira, svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira i svetog Marka
Reljefi svetog Ivana Krstitelja, Poklonstva pastira i svetog Marka
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Reljefi svetog Marka Evanđelista, Prikazanja u hramu i svetog Ivana Evanđelista
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi  predele prije restauracije
Reljefi predele prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi Bijega u Egipat, tijekom restauracije - nakon čišćenja preslika
Reljefi Bijega u Egipat, tijekom restauracije - nakon čišćenja preslika
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Lucije i  svete Margarete
Kipovi svete Lucije i svete Margarete
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kip Bogorodice s Djetetom
Kip Bogorodice s Djetetom
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo, 16. st.
Reljef Poklonstva Kraljeva sakriven iza tabernakula
Reljef Poklonstva Kraljeva sakriven iza tabernakula
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Natpis sakriven iza tabernakula
Natpis sakriven iza tabernakula
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svetog Roka i Nikole
Kipovi svetog Roka i Nikole
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Retabl glavnog oltara tijekom restauracije
Retabl glavnog oltara tijekom restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Kipovi svetog Dionizija i nepoznatog sveca
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, nepoznati kipar, 16. st.
renesansa