Pronađeno je 36 rezultata
Reljefi  predele prije restauracije
Reljefi predele prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Reljefi Bijega u Egipat, Dispute u hramu i Luke Evanđelista na predeli prije restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Reljefi Bijega u Egipat, tijekom restauracije - nakon čišćenja preslika
Reljefi Bijega u Egipat, tijekom restauracije - nakon čišćenja preslika
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svete Lucije i  svete Margarete
Kipovi svete Lucije i svete Margarete
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kip Bogorodice s Djetetom
Kip Bogorodice s Djetetom
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo, 16. st.
Reljef Poklonstva Kraljeva sakriven iza tabernakula
Reljef Poklonstva Kraljeva sakriven iza tabernakula
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Natpis sakriven iza tabernakula
Natpis sakriven iza tabernakula
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Kipovi svetog Roka i Nikole
Kipovi svetog Roka i Nikole
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
renesansa
Retabl glavnog oltara tijekom restauracije
Retabl glavnog oltara tijekom restauracije
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Campsa, Paolo i radionica, 16. st.
Oltarni retabl
Oltarni retabl
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, kip Bogorodice s Djetetom
Oltarni retabl, kip Bogorodice s Djetetom
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef svetog Sebastijana
Oltarni retabl, reljef svetog Sebastijana
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Prikazanja u hramu na predeli
Oltarni retabl, reljef Prikazanja u hramu na predeli
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef arkanđela Navještenja
Oltarni retabl, reljef arkanđela Navještenja
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Bogorodice Navještenja
Oltarni retabl, reljef Bogorodice Navještenja
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Poklonstva kraljeva
Oltarni retabl, reljef Poklonstva kraljeva
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa