Pronađeno je 10 rezultata
Reljef Bogorodice s Djetetom i svete Veronike
Reljef Bogorodice s Djetetom i svete Veronike
Čepić, Crkva svete Marije Snježne
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl
Oltarni retabl
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, kip Bogorodice s Djetetom
Oltarni retabl, kip Bogorodice s Djetetom
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef arkanđela Navještenja
Oltarni retabl, reljef arkanđela Navještenja
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Bogorodice Navještenja
Oltarni retabl, reljef Bogorodice Navještenja
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Poklonstva kraljeva
Oltarni retabl, reljef Poklonstva kraljeva
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Poklonstva pastira
Oltarni retabl, reljef Poklonstva pastira
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef Prikazanja u hramu na predeli
Oltarni retabl, reljef Prikazanja u hramu na predeli
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef svetog Roka
Oltarni retabl, reljef svetog Roka
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa
Oltarni retabl, reljef svetog Sebastijana
Oltarni retabl, reljef svetog Sebastijana
Medulin, Crkva Majke Božje od Zdravlja
Autor: Campsa, Paolo, rezbar iz radionice (?), 16. st.
renesansa