Pronađeno je 195 rezultata
Začelje forumskih hramova i komunalna palača
Začelje forumskih hramova i komunalna palača
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Nacrti Augustova hrama
Nacrti Augustova hrama
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Pogled na Pulu
Pogled na Pulu
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Stare pulske zidine
Stare pulske zidine
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Slavoluk Sergijevaca
Slavoluk Sergijevaca
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Slavoluk Sergijevaca i ljudi u narodnim nošnjama
Slavoluk Sergijevaca i ljudi u narodnim nošnjama
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Slavoluk Sergijevaca i dio gradskih zidina
Slavoluk Sergijevaca i dio gradskih zidina
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Slavoluk Sergijevaca
Slavoluk Sergijevaca
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Detalji reljefa na slavoluku
Detalji reljefa na slavoluku
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Nacrti pulskih spomenika (kazalište, slavoluk)
Nacrti pulskih spomenika (kazalište, slavoluk)
Pula
Autor: Cassas, Louis Francoise, 19. st.
Crteži skulptura iz Pule
Crteži skulptura iz Pule
Pula, katedrala
18. st.
barok
Južni kapitel triumfalnog luka i prvi impost južne arkade
Južni kapitel triumfalnog luka i prvi impost južne arkade
Pula, Pulska katedrala
ranokršćansko
Prvi impost južne arkature
Prvi impost južne arkature
Pula, Pulska katedrala
5. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Južni kapitel trijumfalnog luka
Južni kapitel trijumfalnog luka
Pula, Pulska katedrala
5. st.
ranokršćansko
Sjeverni kapitel trijumfalnog luka
Sjeverni kapitel trijumfalnog luka
Pula, Pulska katedrala
5. st.
ranokršćansko
Ulomak tranzene oltarne ograde klesane na proboj
Ulomak tranzene oltarne ograde klesane na proboj
Pula, Arheološki muzej Istre
5. st.
ranokršćansko – ranobizantsko