Pronađeno je 195 rezultata
Crtež pročelja  crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Crtež pročelja crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež pročelja  crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Crtež pročelja crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež arhitektonske skulpture  crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Crtež arhitektonske skulpture crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Crtež arhitektonske skulpture  crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Crtež arhitektonske skulpture crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Bočna stranica poklopca sarkofaga
Bočna stranica poklopca sarkofaga
Pula, Arheološki muzej Istre
5. st.
ranokršćansko
Girlanda od štuka u svodu crkve
Girlanda od štuka u svodu crkve
Pula, Crkva svete Marije Formoze
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Svod kapele s vijencem od štuka
Svod kapele s vijencem od štuka
Pula, Crkva svete Marije Formoze
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Vodoravni vijenac od štuka s pticama koje nose girlandu
Vodoravni vijenac od štuka s pticama koje nose girlandu
Pula, Crkva svete Marije Formoze
ranokršćansko – ranobizantsko
Vodoravni vijenac od štuka s pticama koje nose girlandu
Vodoravni vijenac od štuka s pticama koje nose girlandu
Pula, Crkva svete Marije Formoze
6. st.
ranokršćansko – ranobizantsko
Nadvratnik s reljefima i natpisom
Nadvratnik s reljefima i natpisom
Pula, Pulska katedrala
9. st.
predromanika
Ulomak  rimskog reljefa ugrađenog u stube prezbiterija
Ulomak rimskog reljefa ugrađenog u stube prezbiterija
Pula, Pulska katedrala
- st.
antika
Ploča s reljefom orla pod arkadom
Ploča s reljefom orla pod arkadom
Pula, Arheološki muzej Istre
13. st.
romanika
Nadgrobna ploča pulskog biskupa Michaela Orsinija (1475. - 1497.)
Nadgrobna ploča pulskog biskupa Michaela Orsinija (1475. - 1497.)
Pula, Pulska katedrala
16. st.
gotika
Reljef  Bogorodice Milosrdnice
Reljef Bogorodice Milosrdnice
Pula, Crkva svete Marije Milosrdnice
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Pula, Ulica Sergijevaca
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Pula, Ulica Sergijevaca
Autor: Dominik, 15. st.
gotika