Pronađeno je 195 rezultata
Pulski poliptih, donja zona
Pulski poliptih, donja zona
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano,
renesansa
Pulski poliptih, donja zona
Pulski poliptih, donja zona
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano,
renesansa
Pulski poliptih, sveci na gornjoj zoni, pogled sa strane
Pulski poliptih, sveci na gornjoj zoni, pogled sa strane
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, reljef svetog Bernardina
Pulski poliptih, reljef svetog Bernardina
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, reljef Imago pietatis
Pulski poliptih, reljef Imago pietatis
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Pulski poliptih, sredina gornje zone, pogled sa strane
Pulski poliptih, sredina gornje zone, pogled sa strane
Pula, Crkva svetog Franje Asiškog
Autor: Andrea da Murano, 15. st.
renesansa
Tlocrt pulske katedrale
Tlocrt pulske katedrale
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt pulske katedrale, povećano
Tlocrt pulske katedrale, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Uzdužni presjek pulske katedrale
Uzdužni presjek pulske katedrale
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Presjek pulske katedrale, povećano
Presjek pulske katedrale, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Detalji u pulskoj katedrali
Detalji u pulskoj katedrali
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Detalji u pulskoj katedrali, povećano
Detalji u pulskoj katedrali, povećano
Pula, Pulska katedrala
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon,
barok
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci,
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Tlocrt crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Poprečni presjek crkve svete Katarine na otoku u pulskoj luci, povećano
Pula, Otok Sveta Katarina
Autor: Dufourny, Leon, 18. st.
barok