Pronađeno je 60 rezultata
Zidne slike u  donjem dijelu južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u donjem dijelu južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
Zidne slike u  kaloti južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u kaloti južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
Zidne slike u  kaloti sjeverne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u kaloti sjeverne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
Zidne slike u južnoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u južnoj apsidi župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike u  donjem dijelu južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Zidne slike u donjem dijelu južne apside župne crkve svetog Martina u Svetom Lovreču
Sveti Lovreč, Župna crkva svetog Martina
11. st.
Zidne slike u crkvi Svete Agate
Zidne slike u crkvi Svete Agate
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
Zidne slike, kalota apside
Zidne slike, kalota apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, anđeo i svetica (sveta Agata ili Lucija)
Zidne slike, anđeo i svetica (sveta Agata ili Lucija)
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike,  anđelo s kuglom, svetac -svetica i Krist u  slavi
Zidne slike, anđelo s kuglom, svetac -svetica i Krist u slavi
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostol u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostol u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Zidne slike, apostoli u donjoj zoni apside
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, svetica na zidu uz apsidu
Zidne slike, svetica na zidu uz apsidu
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, svetica na zidu uz apsidu
Zidne slike, svetica na zidu uz apsidu
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika
Zidne slike, prikaz  Žrtve Abelove
Zidne slike, prikaz Žrtve Abelove
Kanfanar, Crkva svete Agate na putu u Dragu
11. st.
predromanika - romanika