Slika Augustovog hrama

Autor: Russ, Leander
Lokalitet: Pula
Likovna tipologija: Slikarstvo; poluprozirna slika za gledanje u crnoj kutiji
Stoljeće/godina: 1844. godina
Autor skede: Ivan Matejčić
Autor:
Russ, Leander
Lokalitet:
Pula
Likovna tipologija:
Slikarstvo; poluprozirna slika za gledanje u crnoj kutiji
Stoljeće/godina:
1844. godina
Autor skede:
Ivan Matejčić