Antependij glavnog oltara Ivo Puniš 2017., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Antependij glavnog oltara Ivo Puniš, 2017

Antependij glavnog oltara

Autor: Picco, Carlo iz Palmanove
Lokalitet: Novigrad
Uži lokalitet: Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Likovna tipologija: Kiparstvo; reljef
Materijal/Tehnika: Mramor; kamen
Ikonografija: Večera u Emausu; grb
Stoljeće/godina: 1749. - 1754. godina
Kulturno povijesno razdoblje: Barok
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 349-352.


Autor:
Picco, Carlo iz Palmanove
Lokalitet:
Novigrad
Uži lokalitet:
Župna crkva, ex katedrala, svetog Pelagija
Likovna tipologija:
Kiparstvo; reljef
Materijal/Tehnika:
Mramor; kamen
Ikonografija:
Večera u Emausu; grb
Stoljeće/godina:
1749. - 1754. godina
Kulturno povijesno razdoblje:
Barok
Autor skede:
Ivan Matejčić
Literatura:

D. TULIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve 2. Kiparstvo od 14. do 18. stoljeća, Pula, 2017, 349-352.