Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš 2015., ipunis@gmail.com
Dodatne fotografije
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 20015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.
Kip Bogorodice s djetetom Ivo Puniš, 2015.

Kip Bogorodice s djetetom

Autor: Campsa, Paolo i Giovanni da Melines
Lokalitet: Buje
Uži lokalitet: Crkva svete Marije Milosrdnice
Likovna tipologija: Kiparstvo
Materijal/Tehnika: Drvo, pozlata, boja (visina 122 cm)
Ikonografija: Bogorodica s Djetetom, svetim Rokom i Sebastijanom; Krist
Stoljeće/godina: 1497. god.
Kulturno povijesno razdoblje: Renesansa
Autor skede: Ivan Matejčić
Literatura:

I. MATEJČIĆ,  Dva Priloga za katalog renesansne skulpture u Istri, u: Umjetnost na  istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof. dr. Radmili Matejčić, Rijeka 1993, 227-233; Isti, Contributi per il catalogo delle sculture del Rinascimento in Istria e nel Quarnero, Arte Veneta, 47, 1995, 6-19.Isti, Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: La scultura lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche  1450-1550. Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997 – Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine 1999,  247-256,; A. MARKHAM SCHULZ, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 115, 160; I. MATEJČIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve, Kiparstvo 2, Pula 2017, 184-186.


Autor:
Campsa, Paolo i Giovanni da Melines
Lokalitet:
Buje
Uži lokalitet:
Crkva svete Marije Milosrdnice
Likovna tipologija:
Kiparstvo
Materijal/Tehnika:
Drvo, pozlata, boja (visina 122 cm)
Ikonografija:
Bogorodica s Djetetom, svetim Rokom i Sebastijanom; Krist
Stoljeće/godina:
1497. god.
Kulturno povijesno razdoblje:
Renesansa
Autor skede:
Ivan Matejčić
Literatura:

I. MATEJČIĆ,  Dva Priloga za katalog renesansne skulpture u Istri, u: Umjetnost na  istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof. dr. Radmili Matejčić, Rijeka 1993, 227-233; Isti, Contributi per il catalogo delle sculture del Rinascimento in Istria e nel Quarnero, Arte Veneta, 47, 1995, 6-19.Isti, Qualche paragone e nuovi esempi della scultura lignea rinascimentale in Istria, u: La scultura lignea nell'arco alpino, storia, stili e tecniche  1450-1550. Convegno internazionale di studi (Udine, 21 novembre 1997 – Tolmezzo, 22 novembre 1997), G. Perusini ur., Udine 1999,  247-256,; A. MARKHAM SCHULZ, Woodcarving and woodcarvers in Venice 1350-1550, Firenze 2011, 115, 160; I. MATEJČIĆ, u: P. MARKOVIĆ, I. MATEJČIĆ, D. TULIĆ, Umjetnička baština istarske crkve, Kiparstvo 2, Pula 2017, 184-186.