Pronađeno je 10 rezultata
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Pula, Ulica Sergijevaca
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Ostaci pentafore i medaljoni s reljefima Vrlina
Pula, Ulica Sergijevaca
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Reljef  Bogorodice Milosrdnice
Reljef Bogorodice Milosrdnice
Pula, Crkva svete Marije Milosrdnice
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište
Svetohranište
Rakalj, Župna crkva svete Marije
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište
Svetohranište
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, detalj natpisa
Svetohranište, detalj natpisa
Rakalj, Župna crkva svete Marije
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, detalj s natpisom  i vijencem s lozom i narom
Svetohranište, detalj s natpisom i vijencem s lozom i narom
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis i dekorativnog voća i cvijeća
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis i dekorativnog voća i cvijeća
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis, anđela i dekorativnog voća i cvijeća
Svetohranište, donji dio s reljefom Adama i Eve, Imago Pietatis, anđela i dekorativnog voća i cvijeća
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika
Svetohranište, gornji dio s reljefom Uskrsnuća Kristova i Navještenja
Svetohranište, gornji dio s reljefom Uskrsnuća Kristova i Navještenja
Mutvoran, Župna crkva svete Marije Magdalene
Autor: Dominik, 15. st.
gotika