Izgled Kaštela

Utvrda je izgrađena u obliku pravokutnika, s kraćim bokovima (kortinama) i četiri bastiona na vrhovima, koji imaju svoje nazive; jugoistočni – Zuliano ili bastion Canal, sjeveroistočni – Marcello ili bastion Priuli, jugozapadni – Pugliana ili bastion Pojana te sjeverozapadni – De Ville. Na bastionima su bili smješteni topovi. U središtu je utvrde otvoreno dvorište s bunarom i funkcionalnim prostorijama – oružarnicom i prostorijama za smještaj posade. Kako je utvrda zamišljena i izgrađena u tijeku Tridesetogodišnjeg rata, tako je njegovim okončanjem, potpisivanjem Westfalskog mira 1648. godine, pala u zaborav. Prestankom opasnosti od Uskoka obustavljeni su i radovi na utvrdi.

Kastel_grafika.jpg

Početkom 18. stoljeća premješta se glavni ulaz s pomičnim mostom s južne kortine na zapadni bok, a potom briga o utvrdi potpuno prestaje. Sve do dolaska austrijske vojske 1813. godine ona je zapuštena i devastirana. Austrijska vojska ruši dotrajale objekte i od 1840. godine počinje graditi nove. Unutrašnjost utvrde se mijenja gradnjom novih kazamata, a od tvrđave građene u 17. stoljeću ostaje samo dobro očuvani vanjski plašt zidova s bastionima i kortinama. Na poziciji sjeverne mezzalune, s vanjske strane zidina, gradi se 1861. godine prva vodosprema, a unutarnja je dovršena 1876. godine. Vodospreme su građene u sklopu prvoga modernog vodovodnog sustava Pule, čime tvrđava postaje i važna komunalna građevina. Pod austrijskom vlašću naziva se Hafenkastell i sve više postaje tek vojarna za smještaj vojnih posada, a sve manje utvrđena građevina u funkciji obrane grada i luke.

 Nakon završetka Prvog svjetskoga rata i raspada Austro-Ugarske Monarhije utvrda gubi obrambenu funkciju. Nova je talijanska vlast zadržala vojno-stratešku namjenu objekta, te ga koristi za potrebe promatranja i veze. Nakon Drugog svjetskog rata u utvrdi se nalazi jugoslavenska vojska, a početkom 1960-ih godina preuređuje se za muzejsku namjenu. Danas u njoj djeluje Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria sa stalnim postavom i povremenim izložbama, a sa zidina utvrde i s vrha kule, koja se izdiže iznad nje, pruža se jedinstven pogled na grad, njegov zaljev i predgrađa.