O Kaštelu

Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria, nalazi se na središnjem pulskom brežuljku – Kaštelu (oko 34 m nadmorske visine), koji predstavlja centralno mjesto najranijega razdoblja pulske povijesti. Na brežuljku danas dominira povijesna barokna utvrda iz 17. stoljeća, podignuta u blizini mora, ponad bogatog izvora pitke vode – Nimfeja, koji se koristio još u antičko doba. No, kontinuitet naseljenosti na ovom brežuljku seže u početak 1. tisućljeća pr. Krista, kada je na ovom mjestu postojala prapovijesna gradina – naselje Histra, predrimskih stanovnika Istre. Bilo je to jedno od preko 400 pretpovijesnih histarskih gradinskih naselja na području Istre i prvo naselje na području današnje Pule.

To nije bio grad u pravom značenju te riječi, nego naselje sastavljeno od koliba, s kružnim bedemima koji su imali obrambenu funkciju, bez ulica, trgova i stambenih kuća kakve danas poznajemo. Izvan kamenih bedema, građenih u tehnici suhozida, na istočnim i sjeveroistočnim padinama brežuljka, nalazilo se groblje, što dokazuje i više stotina grobova koji su pripadali gradinskom naselju, a koji su pronađeni prilikom izgradnje novih zgrada početkom 20. st. uzduž današnje Carrarine ulice. Po završetku Drugoga histarsko-rimskoga rata, 177. g. pr. Kr., Istru zauzimaju Rimljani, te se pretpostavlja da se na mjestu histarske gradine podiže rimski vojni logor – castrum, koji je služio za nadzor osvojenog područja i obližnjega morskog plovnog puta. Postupno nastaje, negdje sredinom 1. st. prije Krista, na području nekadašnje gradine i uz podnožje brežuljka, prvo pravo gradsko naselje na području današnje Pule, kolonija rimskih građana – Colonia Pietas Iulia Pola. 

Tijekom srednjega vijeka na brežuljku se nalazi gradska utvrda (castrum Polae), koju su u 13. st. tadašnji istarski markgrofovi - akvilejski patrijarsi, kako bi zadržali vlast u Puli, dodijelili svojim saveznicima u gradu, moćnoj pulskoj plemićkoj obitelji Sergijevaca, koja time dobiva i novi obiteljski pridjevak – Castropola (od castrum Polea). Ova se obitelj oko prevlasti u gradu sukobljavala s obitelji Ionatasi (Gionatasi), koja je bila saveznik Venecije. Osobito je krvav sukob izbio tijekom noćne procesije na Veliki petak 1271. godine, kada su simpatizeri Venecije poubijali pristaše i članove obitelji Castropola. No, obitelj Castropola se uspijeva održati do 1331. godine, kada Mlečani definitivno zauzimaju grad. Obitelj Castropola je tada protjerana iz Pule i odlazi u Treviso, a njihova je utvrda na brežuljku srušena. 

Od tada je razvitak grada bio vezan uz mletačke gospodarsko-političke ciljeve tijekom njihove ekspanzije na istočnoj obali Jadrana, te općenito uz odnos snaga na Jadranu. Pula je postala usputna postaja za trgovačke i ratne brodove na putu od Venecije prema Dalmaciji i Levantu.